You are here

Podmínky pro klisny

Do střediska mohou být přemístěni koně:

a)      z hospodářství v Královéhradeckém kraji doprovázeni dokladem obsahujícím že:

   1.  Kůň je klinicky zdravý – vyšetření nesmí být starší než 3 dny..

2.      Pochází z chovu,kde se nevyskytuje nebezpečná nákaza přenosná na koně ani jiná nákaza hospodářských zvířat – údaj nesmí být straší než 3 dny  .

3.      Musí být v imunitě proti chřipce koní.

4.      30 dnů před přesunem ( nebo při potvrzování průkazu koně s platností na 1 rok)

            musí být sérologicky vyšetřen s negativním výsledkem na::

a.      infekční anémii koní

b.       30 dnů před přesunem virovou arteritidu koní ( séroneutralizační test  negativní při ředění 1:4 nebo virologické vyšetření negativní )

c.      30 dnů před přesunem infekční metritidu koní – bakteriologicky – podle metodiky státní zakázky

      ( = 2x   v intervalu 14 dnů )

 

b)      z hospodářství mimo Královéhradecký kraj doprovázeni veterinárním osvědčením (opatřeným kolkem a kulatým razítkem s podpisem úředního vet.lékaře ) obsahujícím stejné údaje jako v bodě a.

 

c)      ze zemí EU  doprovázeni veterinárním osvědčením – certifikátem vydaným v zemi původu. Koně musí splňovat požadavky  směrnice 90/ 426/ EHS , resp. vyhlášky č. 382/ 2003 Sb.

 

d)      z třetích zemí, které jsou na seznamu třetích zemí, ze kterých je do EU povolen dovoz koňovitých  a jsou stanoveny podmínky jejich dovozu ( Vyhláška 382/ 2003 Sb.,  směrnice č. 90/ 426/ EHS.